N头条>国学名著>琴赋

琴赋明 · 杨抡

《琴赋》 明 杨抡《太古遗音》

伊朱弦之雅器。含太古之遗美。扣清征于云和。激流泉于绿绮。神女落霞。蔡邕焦尾。陶潜抚之以寄意。宓子弹之而为治。周公之善越裳。文王之拘羑里。传古法于嵇康。感幽灵于女子。若乃前广后狭之制。圆天方地之仪。或悬壁以为戒。或曲轸以观辞。卫女思归之引。伯奇违养之悲。玩之有龙鸾之状。听之有志义之思。师襄既拱于夫子。伯牙亦哀于子期。则有寒山之干。龙门之枝。空桑之美。峄阳之奇。则九星而象六合。应八风而发四时。乌曾夜啼。雉亦朝飞。伯喈之许顾雍。邹忌之识齐威。至于礼着坐迁。传闻踞转。汉则文姬。魏称卢女。嗣宗之见孙登。穆丘之迎汉武。怜穷士之投楚。怅龟山之蔽鲁。至于鬼谷之调五曲。女训之着三终。斫兹美槚。伐彼椅桐。楚庄之有绕梁。齐桓之重号钟。松石方期于思话。林间初从于戴颙。神七冲和。独推于千里。丰韵清远。唯称于世隆。若夫水仙之引。文王之操。揩击称工。操缦尽妙。桓谭被责以失次。戴述循声而赴召。或云晏龙初制。或云神农始造。赵师之辨吴蜀。汉宣之得龙赵。尔乃汧公龙磬。张声响泉。闵子初骇于取鼠。蔡邕始惊于扑蝉。伤中散之被刑。哂师曹之见鞭。尔其倚扆而悲。向风而听。见文王之思士。美琴高之养性。舞玄鹤于郭门。受清风于景上。至有明光宛转。霹雳箜篌。松间风入。石上泉流。季膺之哭彦先。贾子之对应侯。亦有蔡氏五美。启期三乐。鲁子残刑。商陵别鹤。师文云浮而泉涌。瓠巴鸟舞而鱼跃。钟仪之操南音。师旷之调清角。周人避之于岐山。孺帝弃之于大壑。弹熏风而解愠。鼓缁帷而讲学。亦尝咏兹在御。痛彼俱亡。相如之挑卓氏。荆轲之揕秦王。或传之濮水。或受自华阳。晋王之感孙息。雍门之悲孟尝。斯岂声音之至妙。故听之而易伤者乎。